close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA NAUKOWA

 • 11 kwietnia 2018

  Celem programu „Polskie Powroty” ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej jest umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych.

  Program stworzy Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach „Polskich Powrotów” pozwolą na zapewnienie im wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

   

  Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem w programie mogą występować uczelnie i jednostki naukowe (instytuty badawcze lub naukowe PAN), które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy.

   

  Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych, bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych).

   

  Do zadań Powracającego Naukowca należy stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania, a także prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych.

   

  W programie finansowane są:

   

  • wynagrodzenie Powracającego Naukowca (przez okres od 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
  • wynagrodzenia dla dwóch członków Grupy Projektowej (przez okres 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
  • koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy.

   

  W ramach programu NAWA zapewni finansowanie projektów przez okres od 36 do 48 miesięcy w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 175 000 PLN.

  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2018 r. i nie później niż 30 czerwca 2019 r.

   

  Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWAhttps://programs.nawa.gov.pl/login  do 31 maja 2018 roku do godz. 15.00 czasu lokalnego.

   

  Szczegółowe informacje dostępne są na portalu internetowym NAWA: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: