close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA NAUKOWA

 • 9 kwietnia 2014

  Do 15 maja 2014 można aplikować o udział w programie EUROPA MASTER 2014/15, który umożliwia uzyskanie magistra w zakresie studiów europejskich na uczelniach w Polsce, Francji i Niemczech.

  Program EUROPA MASTER daje wyjątkową możliwość studiowania na poziomie magisterskim (cztery semestry) na wydziałach nauk politycznych trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Burgundzkiego (Dijon, Francja) i Uniwersytetu Johannesa Gutenberga (Moguncja, Niemcy). Studia poza krajem macierzystym są finansowane ze środków programu Erasmus, ale uczelnie partnerskie ubiegają się o dofinansowane także z innych źródeł.

   

  Trzy pierwsze semestry studiów, każdy na innym uniwersytecie, łączą zagadnienia z zakresu nauk o polityce, integracji i polityki europejskiej oraz prawa europejskiego. Czwarty semestr przeznaczony jest na praktyki studenckie, przygotowanie pracy magisterskiej oraz egzaminy końcowe w wybranej uczelni. Nauka odbywa się w języku angielskim i języku francuskim, oraz opcjonalnie w języku niemieckim, dlatego kandydaci muszą udokumentować znajomość języka angielskiego (B2) i francuskiego (B1).

   

  O udział w programie EUROPA MASTER mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk społecznych, które uzyskały podczas studiów licencjackich min. 135 ETCS, w tym min. 65 ETCS z nauk społecznych.

   

  Szczegółowe informacje o programie i procedurze aplikacyjnej, oraz kontakt do pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego koordynujących program, można uzyskać na stronie Instytutu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: