close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ROK NAUKI 2019

 • W związku ze stuleciem przywrócenia stosunków dyplomatycznych Polska i Francja zdecydowały się na organizację Polsko-Francuskiego Roku Nauki. Ministrowie odpowiedzialni za badania i szkolnictwo wyższe obu krajów - Jarosław Gowin i Frédérique Vidal - podpisali właśnie wspólną deklarację w tej sprawie.

  Polsko-Francuski Rok Nauki umożliwi pogłębienie i wzbogacenie współpracy między Polską a Francją, w szczególności między polskimi i francuskimi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami badawczymi. Inicjatywa odbywa się pod patronatem ministerstw odpowiedzialnych za sprawy zagraniczne oraz ministerstw odpowiedzialnych za badania naukowe.

   

  W ramach roku nauki zorganizowany zostanie szereg wydarzeń w obszarach uznanych jako strategiczne: współpraca w ramach europejskiego programu w zakresie badań naukowych, wymiana doświadczeń i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie badań, współpraca naukowa i technologiczna z przedstawicielami przemysłu, mobilność naukowców pomiędzy polskimi i francuskimi instytucjami naukowymi.

   

  W ramach tej inicjatywy wszystkie polskie i francuskie instytucje szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji są zaproszone do współpracy i zgłaszania projektów, w celu objęcia ich patronatem i wpisania w program wydarzeń Polsko-Francuskiego Roku Nauki. 

   

   

  Zachęcamy do zgłaszania się za pośrednictwem załączonego formularza