close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STAN CYWILNY: NARODZINY, MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY, PACS

 • PACS - Obywatelska Umowa Solidarności

   

  Osoba zamierzająca zawrzeć obywatelską umowę solidarności PACS we Francji powinna zgłosić się do Tribunal d’Instance (Sąd Pierwszej Instancji) właściwego dla miejsca zamieszkania w celu uzyskania informacji o dokumentacji potrzebnej do podpisania umowy PACS.

   

  >> Informacja o PACS we Francji

   

  W polskim prawie nie ma odpowiednika obywatelskiej umowy solidarności PACS, a związki partnerskie nie są uznawane. Wydział Konsularny Ambasady RP wydaje obywatelom polskim okólnik w języku francuskim informujący o polskich przepisach. Za wydanie okólnika konsul nie pobiera opłaty konsularnej. Okólnik, zwany "certificat de coutume pour le PACS" można pobrać (TUTAJ) lub uzyskać nieodpłatnie w urzędzie.

   

  W celu przedstawienia francuskim władzom dokumentu informującego o stanie cywilnym obywatel polski może uzyskać zaświadczenie o stanie cywilnym. O wydanie takiego dokumentu powinien zwrócić się  do  Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Wydział Konsularny nie pośredniczy w wydobywaniu tego dokumentu.

   

   

  Informujemy ponadto, że "Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć małżeństwo", wystawiane przez konsula w przypadku małżeństwa za granicą, potwierdza stan cywilny jedynie w celu zawarcia małżeństwa. W związku z tym nie należy się o niego ubiegać w celu zawarcia związku PACS.

   

    

  Okólnik do PACS: czynność darmowa

  Wystarczy wydrukować ten dokument ze strony (do pobrania TUTAJ) lub uzyskać nieodpłatnie w urzędzie; z uwagi na darmowy charakter czynności nie wysyłamy okólnika pocztą

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: