close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • Od 1 stycznia 2016 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu nie pośredniczy w wydobywaniu informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenia o niekaralności).

   

  Informację tą można uzyskać osobiście w Biurze Informacji Krajowego Rejestru Karnego oraz w Punktach Informacji Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie Polski.

   

  Wniosek można również przesłać pocztą na adres Biura Informacji Krajowego Rejestru Karnego:

   

  ul. Czerniakowska 100

  00-454 Warszawa

  e-mail: b-krk@ms.gov.pl

  tel. +48 71 748 96 00

   

  Wszystkie informacje, formularze oraz numer konta do opłacenia wniosku znajdują się na  stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

  http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

   

  Wniosek o wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można również złożyć za pośrednictwem strony internetowej: http://ekrk.ms.gov.pl/

   

  Tagi: KRK

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: