close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POSZUKIWANIA GENEALOGICZNE

 • Poszukiwania genealogiczne

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu informuje, że polskie placówki konsularne za granicą nie prowadzą poszukiwań genealogicznych. Ustalanie szczegółów historii przodków na wniosek osób prywatnych oraz wydobywanie ponad stuletnich aktów stanu cywilnego nie należy do kompetencji konsularnych.

   

  Przykładowa lista znajdująca się poniżej pozwala na wybranie wyspecjalizowanej instytucji zajmującej się poszukiwaniami genealogicznymi. W celu podjęcia poszukiwań w Polsce, obywatele Francji mogą nawiązać kontakt z francuskimi służbami konsularnymi przy Ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie (ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa) lub z Konsulatem Generalnym Francji w Krakowie (ul. Stolarska 15, 31-043 Kraków). 

   

  Adresy niektórych biur genealogicznych / Les bureaux de généalogie ci-dessous sont présentés à titre indicatif

   

  WE FRANCJI / EN FRANCE

   

  Fédération Française de Généalogie

  3, rue Turbigo

  75001 Paris

   

  Chambre des Généalogistes Professionnels

  55, avenue Marceau

  75016 Paris

   

  Etude Généalogique Coutot Roehrig

  21, Boulevard St Germain

  75005 Paris

   

  W POLSCE / EN POLOGNE

   

  /Direction des Archives Nationales Polonaises/

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Panstwowych

  ul. Rakowiecka 2 D,

  02-517 Warszawa / Pologne

  e-mail: ndap@archiwa.gov.pl ; www.archiwa.gov.pl

   

  /Direction des Archives Anciennes/

  Archiwum Główne Akt Dawnych

  ul. Długa 7

  00-263 Warszawa / Pologne

  e-mail: sekretariat@agad.archiwa.gov.pl ; www.agad.archiwa.gov.pl

   

  /Centre des Recherches Généalogiques PIAST/

  Ośrodek Badań Genealogicznych PIAST

  P.O. Box 9

  00-957 Warszawa / Pologne

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: