close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POBYT I PRACA WE FRANCJI

 •  

  INFORMACJA

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu uprzejmie informuje, że zgodnie ze zmienioną francuską ustawą imigracyjną regulującą sprawy pobytu cudzoziemców na terytorium Francji (Loi n° 2003-1119 z dnia 26 listopada 2003 r., art. 14), pierwsze ustępy artykułu 9-1 rozporządzenia nr 45-2658 z dnia 2 listopada 1945 zastąpiono w następujący sposób:

  « Obywatele Państw członkowskich Unii Europejskiej, innego Państwa należącego do Wspólnego obszaru gospodarczego lub Szwajcarii zamierzający osiedlić się we Francji nie mają obowiązku posiadania karty pobytu. Jeśli natomiast wystąpią z wnioskiem o taki dokument, zostanie im wydana karta pobytu na warunkach określonych dekretem Rady Stanu, jeśli osoba wnioskująca nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego »

   

  Informacje prawne dotyczące pobytu obywateli UE i ich rodzin na terenie Francji.

   

   

  AVIS

   

  La Section Consulaire de l'Ambassade de Pologne à Paris tient à préciser que conformément à l'article 14 de la Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les deux premiers alinéas de l'article 9-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 02 novembre 1945 ont été remplacé en ce sens que:

  « Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Helvétique qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré, dans des conditions précisées par Décret en Conseil d'Etat, un titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public. »

   

   

  Le droit de séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: