close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ODBIÓR PASZPORTU

 • Czy paszport jest gotowy do odbioru można sprawdzić na stronie:

  https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy

   

  1. Dokument paszportowy odbiera się osobiście w urzędzie, w którym nastąpiło złożenie wniosku.
  2. Przy odbiorze tego dokumentu przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje (z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy) i zwraca  wnioskodawcy.
  3. Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku paszportowym.
  4. Odbioru dokumentu paszportowego wydanego małoletniemu może dokonać jeden z rodziców lub odpowiednio ustanowionych przez sąd opiekunów - po okazaniu swojego dokumentu paszportowego i przedłożeniu do anulowania dotychczasowego dokumentu paszportowego małoletniego. Nieobecność małoletniego powyżej 12 roku życia przy odbiorze paszportu biometrycznego wiąże się z rezygnacją z weryfikacji danych biometrycznych (w tym odcisków palców) zawartych w paszporcie.
  5. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny, uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Konsul przesyła dokument paszportowy  pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe - z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu, lub pisemnie informuje osobę o braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego odbioru dokumentu paszportowego.  Wysłanie nowego paszportu/paszportu tymczasowego następuje po anulowaniu dotychczasowego dokumentu paszportowego (który należy przesłać do konsula). Koszt przesyłki ponosi osoba zainteresowana.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: