close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORTY

 •  

  Utraciłem paszport. Gdzie powinienem to zgłosić?

  Wskazane jest udanie się na najbliższy posterunek francuskiej policji i zgłoszenie utraty dokumentu (policja wystawi zaświadczenie potwierdzające dokonanie zgłoszenia). Następnie, w czasie wizyty w Konsulacie wypełnia się formularz „Zgłoszenie terminu i okoliczności utraty paszportu”.

   

   

  Jestem turystą i utraciłem paszport/dowód osobisty, a za kilka dni muszę wrócić do Polski. Czy Konsulat może mi wydać dokument uprawniający do przekroczenia granicy?

  Tak. W takiej sytuacji wystawiany jest paszport tymczasowy, z krótkim terminem ważności tylko na powrót do kraju. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce:

  http://www.paryz.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/paszport_dla_osoby_pelnoletniej/

   

   

  Czy w Konsulacie mogę wyrobić dowód osobisty i prawo jazdy?

  Nie, dowód osobisty i prawo jazdy można wyrobić tylko w Polsce. Dowód osobisty w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy, a prawo jazdy w Wydziale Komunikacji.

   

   

  Mój nieważny paszport pozostał w Polsce, czy muszę go przedstawić przy składaniu wniosku o nowy paszport w Konsulacie?

  Tak. Przedłożenie paszportu jest konieczne, nawet jeżeli jest już nieważny. Jeśli nie jest to możliwe w momencie składania wniosku, należy go okazać, celem anulowania, najpóźniej w momencie odbioru nowego paszportu. W przypadku utraty paszportu, należy wypełnić w konsulacie odpowiedni druk zgłoszenia jego kradzieży lub zagubienia.

   

   

  Wychowuję dziecko sam/sama. Czy w tej sytuacji potrzebuję zgodę drugiego rodzica na wydanie paszportu dziecku?

  Tak. Jeżeli w akcie urodzenia wpisani są obydwoje rodzice dziecka, do wydania paszportu wymagana jest zgoda obojga rodziców. Konsul może wydać paszport bez zgody drugiego rodzica, jeżeli jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce:

  http://www.paryz.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/brak_zgodnosci_stanowisk_rodzicow_w_sprawie_paszportu_dla_maloletniego

   

  Wg aktu urodzenia jestem jedynym opiekunem dziecka. Jaki dokument powinnam przedłożyć przy składaniu wniosku paszportowego?

  Należy przedłożyć aktualnie wydany odpis zupełny polskiego aktu urodzenia z adnotacją o art. 42.2. w uwagach lub 61.2 (jeśli dziecko urodziło się w czasie obowiązywania ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego), który potwierdza, że matka jest jedynym prawnym opiekunem dziecka.

   

   

  Co zrobić, gdy nie mam kontaktu z ojcem/matką dziecka, a potrzebuję jego/jej zgody do wyrobienia paszportu dla dziecka?

  W takiej sytuacji konieczne jest przedstawienie orzeczenia sądu rodzinnego zawierającego zgodę na wydanie paszportu w zastępstwie drugiego rodzica. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce:

  http://www.paryz.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/brak_zgodnosci_stanowisk_rodzicow_w_sprawie_paszportu_dla_maloletniego

   

   

  Co zrobić, gdy drugi rodzic (ojciec/matka) nie zgadza się na wydanie dziecku paszportu?

  W takiej sytuacji konieczne jest przedstawienie orzeczenia sądu rodzinnego zawierającego zgodę na wydanie paszportu w zastępstwie drugiego rodzica. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce:

  http://www.paryz.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/brak_zgodnosci_stanowisk_rodzicow_w_sprawie_paszportu_dla_maloletniego

   

   

  Co zrobić, jeśli jeden z rodziców dziecka nie może być obecny przy składaniu wniosku paszportowego?

  W takim przypadku rodzic składający wniosek o paszport przedstawia oryginał aktualnej zgody drugiego rodzica wyrażonej na piśmie, z podpisem poświadczonym w urzędzie paszportowym w Polsce, u notariusza w Polsce lub w polskim konsulacie, lub też u notariusza francuskiego (Uwaga! Treść zgody ma być zgodna z treścią zgody wyrażaną do polskiego paszportu). Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce:

  http://www.paryz.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/paszport_dla_osoby_maloletniej/

   

   

  Mieszkam we Francji, a dziecko przebywa w tej chwili w Polsce i tam będzie składany dla niego wniosek o wydanie  paszportu. Czy mogę wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku za pośrednictwem Konsulatu?

  Tak. W tym celu należy zarezerwować termin wizyty w konsulacie na stronie www.e-konsulat.gov.pl i zgłosić się do Konsulatu z ważnym polskim dowodem osobistym lub paszportem, podpisać odpowiednią zgodę przed urzędnikiem konsularnym oraz dostarczyć ją rodzicowi w Polsce składającemu wniosek o paszport dla dziecka.

   

   

  Mam małe dziecko, czy musi być ze mną przy składaniu wniosku o paszport?

  Dziecko od 5 roku życia musi być obecne przy składaniu wniosku o paszport.

   

   

  Czy mogę uzyskać w Konsulacie numer PESEL dla mojego dziecka?

  Tak. Jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL, przy składaniu wniosku paszportowego należy przedłożyć oryginał polskiego odpisu aktu urodzenia, koniecznie z wypełnioną rubryką o nazwisku rodowym matki. Konsul nadaje numer PESEL wyłącznie w celu wyrobienia paszportu w naszym urzędzie.

   

   

  Czy mogę nadać numer PESEL w innym celu niż otrzymanie paszportu?

  Nie, Konsul nadaje numer PESEL tylko do paszportu. Właściwość organów nadających numer pesel jest szczegółowo opisana w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

   

   

  Czy mogę przysłać wniosek o paszport 10-letni pocztą?

  Nie. Wniosek o paszport musi być złożony osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP we Francji lub podczas wyjazdowych dyżurów konsularnych (lista miejsc i dat najbliższych dyżurów jest zamieszczana na stronie Placówki).

   

   

  Czy mogę zgłosić się do Konsulatu w dowolnym dniu i o dowolnej godzinie, aby złożyć wniosek o paszport?

  Nie. Złożenie wniosku wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu spotkania na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl

   

   

  Jak mogę umówić się na spotkanie w Wydziale Konsularnym Ambasady RP we Francji lub na spotkanie z konsulem podczas dyżuru konsularnego?

  Termin spotkania w Wydziale Konsularnym Ambasady RP we Francji lub na dyżurze konsularnym można zarezerwować wyłącznie drogą internetową na stronie www.e-konsulat.gov.pl

   

   

  Czy muszę umówić się na spotkanie, żeby odebrać gotowy paszport lub inny dokument gotowy do odbioru?

  Nie ma potrzeby umawiania się na spotkania w celu odbioru paszportu lub innego gotowego dokumentu (przed przyjściem należy upewnić się czy jest on już gotowy).

   

   

  Czy muszę odebrać paszport w dniu wskazanym na potwierdzeniu złożenia wniosku?

  Nie. Jest to wyłącznie przewidywana data odbioru. Status sprawy paszportowej można sprawdzić na stronie https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy Gotowy paszport można odebrać również w dacie późniejszej.

   

   

  Czy mogę w Konsulacie otrzymać paszport tymczasowy?

  Paszport taki można otrzymać tylko w następujących przypadkach:
  - na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego,
  - osoby czasowo przebywające we Francji na powrót do miejsca stałego pobytu,
  - w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,

  - w udokumentowanych nagłych przypadkach, związanych z prowadzoną działalnością zawodową,

  - w przypadkach, gdy pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

   

   

  Mam gotowy do odebrania paszport w Polsce, ale nie mogę w tej chwili pojechać do kraju. Czy możliwe jest przesłanie dokumentu do Konsulatu, żebym mógł go odebrać w Paryżu?

  Nie, ponieważ nie jest dopuszczalne przesyłanie gotowych do wydania paszportów do innych urzędów w kraju i zagranicą. Dokument odbiera się w tym urzędzie, w którym został złożony wniosek. Jeśli nie ma możliwości odbioru gotowego dokumentu, to za pośrednictwem Konsulatu możliwa jest rezygnacja z odbioru dokumentu w Polsce (składa się wniosek o jego anulowanie) i złożenie w Konsulacie wniosku o nowy paszport.

   

   

  Mam gotowy do odebrania dowód osobisty w Polsce. Czy możliwe jest przesłanie dokumentu do Konsulatu, żebym mógł go odebrać w Paryżu ?

  Odebranie dowodu za pośrednictwem Konsulatu jest niemożliwe.

   

   

  Jakie zdjęcie powinienem dołączyć do wniosku paszportowego?

   - rozmiar 35 x 45 mm
  - kolorowe
  - na białym tle
  - jasne, wyraźne i równomiernie oświetlone (bez cieni na twarzy lub w tle)
  - twarz na wprost (neutralny wyraz twarzy i zamknięte usta)

  - dobrze widoczne oczy, brwi i cały owal twarzy.

   

  Dokładna informacja znajduje się tutaj.

   

   

  Jadę na wakacje np. do USA, czy wymagana jest tam wiza? Gdzie mogę ją otrzymać?

  Szczegółowe informacje dotyczące wymagań wizowych dla Polaków do poszczególnych państw znajdują się na stronie https://polakzagranica.msz.gov.pl/. Wydział Konsularny nie ma możliwości pośredniczenia przy wydawaniu wizy uprawniającej do wjazdu na terytorium innego kraju. Sugerujemy skontaktowanie się bezpośrednio z placówką dyplomatyczną kraju, do którego zaplanowano podróż.

   

   

  Jaki jest okres oczekiwania na paszport?

  Na paszport biometryczny czeka  się w tutejszym urzędzie ok. 6-8 tygodni.

   

   

  Czy obywatelstwo francuskie mogę uzyskać za pośrednictwem konsulatu?

  Nie. Urzędem kompetentnym w sprawie obywatelstwa francuskiego jest francuska prefektura, z którą należy kontaktować się w celu uzyskania dalszych informacji.

   

   

  Jakie dokumenty muszę przedłożyć przy składaniu wniosku o paszport?

  Informacje na temat umieszczone są w odpowiednich zakładkach naszej strony internetowej http://www.paryz.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/

   

   

  Utraciłem wszystkie polskie dokumenty. Czy będę mógł złożyć wniosek o paszport w konsulacie?

  Tak. Czas oczekiwania może się wówczas wydłużyć. Niezbędne może być również przedłożenie innych dokumentów, dlatego przed umówieniem wizyty należy skontaktować się telefonicznie z działem paszportowym Konsulatu.

   

   

  Czy mogę złożyć wniosek o nowy paszport, jeżeli mój paszport jest ważny jeszcze np. 10 miesięcy?

  Tak, ponieważ niektóre państwa wymagają, aby paszport pozostał ważny przez okres np. 6 miesięcy od daty upływu ważności wizy.

   

   

  Wyglądam inaczej niż na zdjęciu w paszporcie i mam problemy przy przekraczaniu granicy. Co mam zrobić?

  W związku ze zmianą wyglądu można ubiegać się o nowy paszport nie czekając na upływ 10-letniej ważności dokumentu.

   

   

  Mam nieważny paszport i dowód osobisty. Czy mogę jechać do Polski?

  Nie. Obywatel polski w celu podróżowania po strefie Schengen, w tym do Polski, musi posiadać ważny paszport lub polski dowód osobisty.

   

   

  Czy mój paszport może odebrać ktoś inny np. mój współmałżonek?

  Nie. Osoba dorosła musi odebrać paszport osobiście.

   

   

  Czy mogę odebrać paszport mojego pełnoletniego dziecka?

  Nie. Osoba dorosła musi odebrać paszport osobiście.

   

   

  Czy Konsulat może do mnie odesłać paszport?

  Tak, ale w uzasadnionych przypadkach.

   

   

  Nie odebrałem mojego paszportu, a składałem wniosek 3 lata temu. Czy mogę go jeszcze odebrać?

  Tak, jeżeli zmianie nie uległy dane osobowe oraz wygląd.

   

   

  Zawarłam związek małżeński. Czy muszę wystąpić o nowy paszport?

  Nie. O nowy paszport należy wystąpić jedynie, jeśli po ślubie zostało zmienione nazwisko. Związek małżeński zawarty poza granicami Polski należy obowiązkowo zarejestrować w USC w Polsce (czynność tę można wykonać również za pośrednictwem konsulatu).

   

   

  Nie posiadam zameldowania w Polsce, czy mogę wyrobić paszport w konsulacie?

  Tak.

   

   

  Nie posiadam zameldowania we Francji, czy mogę wyrobić paszport w konsulacie?

  Tak.

   

   

  Czy dziecko urodzone we Francji jest automatycznie rejestrowane w USC w Polsce?

  Nie. Czynność ta jest wykonywana na wniosek rodziców w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce (czynność tę można wykonać również za pośrednictwem konsulatu).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: