close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OGŁOSZENIA

 •             Załącznik nr 1

  do „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych

   przez placówki zagraniczne oraz Zarząd Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych”

   

   

  Ambasada RP w Republice Francuskiej

  Zamawiający   

   

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2019

   

   

   

   

  Załącznik nr 1

  do „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych

   przez placówki zagraniczne”

  Ambasada RP w Republice Francuskiej

  Zamawiający  

   

  PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018

   

   

   

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji

  1, rue de Talleyrand, 75007 Paris
  tel. 01 43 17 34 00,  fax. 01 43 17 35 07

   

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2017

   

   

  Załącznik nr 1 do Wytycznych

  dot. udzielania zamówień publicznych

  przez placówki zagraniczne

   

  Ambasada RP w Republice Francuskiej

  Zamawiający  

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji

  1, rue de Talleyrand, 75007 Paris
  tel. 01 43 17 34 00,  fax. 01 43 17 35 07

   

   

  SPRZEDAŻ POJAZDU SŁUŻBOWEGO

   

  Ambasada RP w Paryżu informuje o sprzedaży pojazdu służbowego Fiat Croma zakupionego w 2006 roku.

   

  Pełne ogłoszenie o sprzedaży znajduje się TUTAJ.

   

  Celem złożenia oferty należy wypełnić przygotowany formularz.

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji

  1, rue de Talleyrand, 75007 Paris
  tel. 01 43 17 34 00,  fax. 01 43 17 35 07

   

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2015

   

  Załącznik nr 1 do Wytycznych

  dot. udzielania zamówień publicznych

  przez placówki zagraniczne

  oraz Zarząd Obsługi MSZ

   

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Ogłoszenie o przetargu z dnia 23 października 2014

   

  Ambasada RP w Republice Francuskiej organizuje przetarg mający na celu sprzedaż nieruchomości, wraz z działką na której jest ona umiejscowiona, będącej własnością Skarbu Państwa, mieszczącej się we Francji, w LILLE (departament NORD) pod adresem 45, boulevard Carnot.

   

  Nieruchomość składa się z kompleksu budynków o przeznaczeniu biurowym i mieszkalnym, w tym z dwóch budynków głównych z elewacjami od strony ulicy i częściowo przylegających do sąsiadujących budynków, połączonych dwoma mniejszymi budynkami jednokondygnacyjnymi otaczającymi patio, całość posiada wspólne podpiwniczenie.

   

  ► Podpiwniczenie: dostęp do podpiwniczenia jest możliwy za pomocą dwóch wind „połączonych” z dwiema klatkami schodowymi, z których każda obsługuje bezpośrednio jeden z budynków (od strony Boulevard Carnot i od strony Square Lestiboudois), oraz za pomocą zjazdu do garażu. W podpiwniczeniu znajdują się:

   

  • 22 miejsca parkingowe, 1 garaż na rowery, 6 pojedynczych piwnic z masywnymi drzwiami, każda o powierzchni około 3,16 m⊃2;, 2 składziki (około 16m⊃2; i 30m⊃2;), 1 warsztat, 1 pralnia o powierzchni około 12m⊃2;, 1 pomieszczenie techniczne (pompa), 1 pomieszczenie na liczniki energii elektrycznej, 1 pomieszczenie z tablicą rozdzielczą, 1 pomieszczenie na śmietniki.

  ► Boulevard Carnot: budynek 5-kondygnacyjny oraz mała nadbudówka o przeznaczeniu technicznym, mieszczące:

   

  • na parterze: hol wejściowy i portiernia, hol recepcyjny wraz z szatnią, podwójne sanitariaty, salę przyjęć o powierzchni około 100m⊃2; z dodatkowym pomieszczeniem (dawna sala kinowa i kabina projekcyjna), kuchnię obsługującą przyjęcia, salonik, sanitariat, korytarz, na powierzchni użytkowej około 355 m⊃2;.
  • na 1 piętrze: długi korytarz główny, sześć biur, poczekalnię o powierzchni około 30m⊃2; i recepcję, dwa podwójne sanitariaty, kuchnię / salę wypoczynkową, całość na powierzchni użytkowej około 215 m⊃2;.
  • na 2 piętrze: długi korytarz główny, pięć biur, w tym jedno z małym sejfem o powierzchni około 3,50 m⊃2;, salę konferencyjną o powierzchni 40 m⊃2;, dwa podwójne sanitariaty, kuchnię / salę wypoczynkową, całość na powierzchni użytkowej około 206 m⊃2;.
  • na 3 piętrze: korytarz główny, osiem biur, w tym dwa bez okien (archiwum), podwójne sanitariaty, kuchnię / salę wypoczynkową, całość na powierzchni użytkowej około 260 m⊃2;.
  • na 4 piętrze: duże mieszkanie złożone z sześciu pomieszczeń, łazienki z wanną, łazienki z prysznicem, trzech WC, balkonu / loggii i dużego tarasu o powierzchni około 55 m⊃2; od strony południowej, całość na powierzchni mieszkalnej około 175 m⊃2;.

  Square Lestiboudois: budynek 5-kondygnacyjny oraz mała przybudówka o przeznaczeniu technicznym, mieszczące:

   

  • na parterze: korytarze, pomieszczenie gospodarcze, zaplecze, bibliotekę / klub, pomieszczenia techniczne, całość na powierzchni użytkowej około 70 m⊃2;.
  • na 1 piętrze: główny korytarz (oraz dawny zsyp śmieci), prowadzący do trzech mieszkań, to jest:

  * jedno mieszkanie jednopokojowe o powierzchni mieszkalnej około 22 m⊃2;

  * jedno mieszkanie trzypokojowe o powierzchni mieszkalnej około 77 m⊃2;

  * jedno mieszkanie czteropokojowe o powierzchni mieszkalnej około 107 m

   

  • na 2 piętrze: główny korytarz (oraz dawny zsyp śmieci), prowadzący do trzech mieszkań, to jest:

  * jedno mieszkanie jednopokojowe o powierzchni mieszkalnej około 22 m⊃2;

  * jedno mieszkanie trzypokojowe o powierzchni mieszkalnej około 77 m⊃2;

  * jedno mieszkanie czteropokojowe o powierzchni mieszkalnej około 107 m⊃2;

   

  • na 3 piętrze: główny korytarz (oraz dawny zsyp śmieci), prowadzący do trzech mieszkań, to jest:

  * jedno mieszkanie jednopokojowe o powierzchni mieszkalnej około 22 m⊃2;

  * jedno mieszkanie trzypokojowe o powierzchni mieszkalnej około 77 m⊃2;

  * jedno mieszkanie czteropokojowe o powierzchni mieszkalnej około 107 m⊃2;

   

  • na 4 piętrze: mieszkanie czteropokojowe z łazienką, osobnym prysznicem i tarasem o powierzchni 10 m⊃2;, od strony południowej, o powierzchni około 94 m⊃2;.

  ► Budynek łącznikowy prawy: mieszkanie dozorcy typu 3 wraz z kuchnią, łazienką i WC, całość na powierzchni mieszkalnej około 67 m⊃2;.

   

  Nieruchomość oznaczono następująco w księdze gruntowej:

   

  Sekcja

  Nr

  Nazwa miejsca

  Powierzchnia

  LM

  29

  45 BD CARNOT

  00 ha 09 a 94 ca

   

  Przedmiotowa nieruchomość o deklarowanej powierzchni łącznej ok. 3915 metrów kwadratowych, wraz z działką (o powierzchni 994 metrów kwadratowych) na której jest umiejscowiona stanowią własność Skarbu Państwa.

   

  Do 30 czerwca 2013 roku przedmiotowa nieruchomość stanowiła siedzibę Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lille. Placówka ta została zlikwidowana z końcem pierwszego półrocza ubiegłego roku.

   

  Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 3 978 000,00 euro (słownie: TRZY MILIONY DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY EURO 00/100).

   

  Przetarg zorganizowany w formie przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji przeprowadzonej przez wyznaczonego Notariusza – będzie miał miejsce w dniu 25 listopada 2014 o godzinie 10h30, w siedzibie Kancelarii Notarialnej SCP Fabienne MAILLET et Michel SENLECQ mieszczącej się w Lille (Francja, departament Nord), pod adresem 13 parvis Saint Maurice.

   

  Podstawą do wzięcia udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości dwóch procent (2%) ceny wywoławczej, tj. 79 560,00 EUR (słownie: SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT EURO 00/100). Wadium wpłaca się przynajmniej na 48 godzin przed licytacją przelewem bankowym na konto Kancelarii Notarialnej SCP Fabienne MAILLET et Michel SENLECQ.

   

  Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone tym oferentom w trzy dni robocze po zatwierdzeniu wyników przetargu, jego unieważnieniu lub odwołaniu.

   

  Przypomina się o konieczności posiadania przez każdego z oferentów dokumentów potwierdzających tożsamość, zaś w przypadku reprezentowania osoby trzeciej, dokumentów stwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby.

   

  W przypadku uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od uiszczenia całej ceny sprzedaży, wraz z kosztami procedury, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zachowania wpłaconego wadium, jak również do skorzystania z klauzuli unieważniającej sprzedaż.

   

  Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Kancelarią Notarialną prowadzącą sprzedaż. Zorganizowane zostaną również całodniowe dni otwarte, których terminy zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sprzedającego oraz Kancelarii Notarialnej.

   

  Nabywca pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości.

   

  Przy sprzedaży nieruchomości zastosowanie ma prawo francuskie.

   

  Z pełnym tekstem regulaminu, jak i z jego roboczym tłumaczeniem na język polski można zapoznać się na stronie internetowej Ambasady RP w Paryżu www.paryz.msz.gov.pl oraz w siedzibie Kancelarii Notarialnej prowadzącej sprzedaż:

   

  SCP Fabienne MAILLET et Michel SENLECQ

  13, parvis Saint Maurice

  59000 Lille, Francja

  www.maillet-senlecq-lille.notaires.fr

   

  Wyznaczony do kontaktów pracownik Kancelarii Notarialnej:

  Pan Simon VERBEKE

  Tel.: +33 320128389

  Fax: +33 320128384

  Adres poczty elektronicznej: simon.verbeke.59007@notaires.fr

   

  Załączniki:

   

  1. Regulamin sprzedaży - wersja francuska.

   

  2. Robocze tłumaczenie regulaminu na język polski.

   

   

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji

  1, rue de Talleyrand, 75007 Paris
  tel. 01 43 17 34 00,  fax. 01 43 17 35 07

   

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2014

   

  Załącznik nr 1 do Wytycznych

  dot. udzielania zamówień publicznych

  przez placówki zagraniczne

  oraz Zarząd Obsługi MSZ

   

  Ogłoszenie o przetargu z dnia 25 kwietnia 2014

   

  Ambasada RP w Republice Francuskiej organizuje przetarg mający na celu sprzedaż nieruchomości, wraz z działką, na której jest ona umiejscowiona, będącej własnością Skarbu Państwa, mieszczącej się we Francji, w LILLE (departament NORD) pod adresem 45, boulevard Carnot.

   

  Nieruchomość składa się z kompleksu budynków o przeznaczeniu biurowym i mieszkalnym, w tym z dwóch budynków głównych z elewacjami od strony ulicy i częściowo przylegających do sąsiadujących budynków, połączonych dwoma mniejszymi budynkami jednokondygnacyjnymi otaczającymi patio, całość posiada wspólne podpiwniczenie.

   

  podpiwniczenie: dostęp do podpiwniczenia jest możliwy za pomocą dwóch wind "połączonych" z dwiema klatkami schodowymi, z których każda obsługuje bezpośrednio jeden z budynków (od strony Boulevard Carnot i od strony Square Lestiboudois), oraz za pomocą zjazdu do garażu. W podpiwniczeniu znajdują się:

   

  • 22 miejsca parkingowe, 1 garaż na rowery, 6 pojedynczych piwnic z masywnymi drzwiami, każda o powierzchni około 3,16 m⊃2;, 2 składziki (około 16m⊃2; i 30m⊃2;), 1 warsztat, 1 pralnia o powierzchni około 12m⊃2;, 1 pomieszczenie techniczne (pompa), 1 pomieszczenie na liczniki energii elektrycznej, 1 pomieszczenie z tablicą rozdzielczą, 1 pomieszczenie na śmietniki.

  ► boulevard Carnot: budynek 5-kondygnacyjny oraz mała nadbudówka o przeznaczeniu technicznym, mieszczące:

   

  • na parterze: hol wejściowy i portiernia, hol recepcyjny wraz z szatnią, podwójne sanitariaty, salę przyjęć o powierzchni około 100m⊃2; z dodatkowym pomieszczeniem (dawna sala kinowa i kabina projekcyjna), kuchnię obsługującą przyjęcia, salonik, sanitariat, korytarz, na powierzchni użytkowej około 355 m⊃2;.
  • na 1 piętrze: długi korytarz główny, sześć biur, poczekalnię o powierzchni około 30m⊃2; i recepcję, dwa podwójne sanitariaty, kuchnię / salę wypoczynkową, całość na powierzchni użytkowej około 215 m⊃2;.
  • na 2 piętrze: długi korytarz główny, pięć biur, w tym jedno z małym sejfem o powierzchni około 3,50 m⊃2;, salę konferencyjną o powierzchni 40 m⊃2;, dwa podwójne sanitariaty, kuchnię / salę wypoczynkową, całość na powierzchni użytkowej około 206 m⊃2;.
  • na 3 piętrze: korytarz główny, osiem biur, w tym dwa bez okien (archiwum), podwójne sanitariaty, kuchnię / salę wypoczynkową, całość na powierzchni użytkowej około 260 m⊃2;.
  • na 4 piętrze: duże mieszkanie złożone z sześciu pomieszczeń, łazienki z wanną, łazienki z prysznicem, trzech WC, balkonu / loggii i dużego tarasu o powierzchni około 55 m⊃2; od strony południowej, całość na powierzchni mieszkalnej około 175 m⊃2;.

  Square Lestiboudois: budynek 5-kondygnacyjny oraz mała przybudówka o przeznaczeniu technicznym, mieszczące:

   

  • na parterze: korytarze, pomieszczenie gospodarcze, zaplecze, bibliotekę / klub, pomieszczenia techniczne, całość na powierzchni użytkowej około 70 m2.
  • na 1 piętrze: główny korytarz (oraz dawny zsyp śmieci), prowadzący do trzech mieszkań, to jest:

  * jedno mieszkanie jednopokojowe o powierzchni mieszkalnej około 22 m⊃2;

  * jedno mieszkanie trzypokojowe o powierzchni mieszkalnej około 77 m⊃2;

  * jedno mieszkanie czteropokojowe o powierzchni mieszkalnej około 107 m⊃2;

   

  • na 2 piętrze: główny korytarz (oraz dawny zsyp śmieci), prowadzący do trzech mieszkań, to jest:

  * jedno mieszkanie jednopokojowe o powierzchni mieszkalnej około 22 m⊃2;

  * jedno mieszkanie trzypokojowe o powierzchni mieszkalnej około 77 m⊃2;

  * jedno mieszkanie czteropokojowe o powierzchni mieszkalnej około 107 m⊃2;

   

  • na 3 piętrze: główny korytarz (oraz dawny zsyp śmieci), prowadzący do trzech mieszkań, to jest:

  * jedno mieszkanie jednopokojowe o powierzchni mieszkalnej około 22 m⊃2;

  * jedno mieszkanie trzypokojowe o powierzchni mieszkalnej około 77 m⊃2;

  * jedno mieszkanie czteropokojowe o powierzchni mieszkalnej około 107 m⊃2;

   

  • na 4 piętrze: mieszkanie czteropokojowe z łazienką, osobnym prysznicem i tarasem o powierzchni 10 m⊃2;, od strony południowej, o powierzchni około 94 m⊃2;.

   

  ► budynek łącznikowy prawy: mieszkanie dozorcy typu 3 wraz z kuchnią, łazienką i WC, całość na powierzchni mieszkalnej około 67 m2.

   

  Nieruchomość oznaczono następująco w księdze gruntowej:

  Sekcja

  Nr

  Nazwa miejsca

  Powierzchnia

  LM

  29

  45 BD CARNOT

  00 ha 09 a 94 ca

   

  Przedmiotowa nieruchomość o deklarowanej powierzchni łącznej ok. 3915 metrów kwadratowych, wraz z działką (o powierzchni 994 m2), na której jest umiejscowiona, stanowią własność Skarbu Państwa.

   

  Do 30 czerwca 2013 roku przedmiotowa nieruchomość stanowiła siedzibę Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lille. Placówka ta została zlikwidowana z końcem pierwszego półrocza ubiegłego roku.

   

  Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 5 100 000,00 euro (słownie: PIĘĆ MILIONÓW STO TYSIĘCY EURO 00/100).

   

  Przetarg zorganizowany w formie przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji przeprowadzonej przez wyznaczonego Notariusza – będzie miał miejsce w dniu 25 czerwca 2014 o godzinie 14h00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej SCP Fabienne MAILLET et Michel SENLECQ mieszczącej się w Lille (Francja, departament Nord), pod adresem 13 parvis Saint Maurice.

   

  Podstawą do wzięcia udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości dwóch procent (2%) ceny wywoławczej, tj. 102 000,00 EUR (słownie: STO DWA TYSIĄCE EURO 00/100). Wadium wpłaca się przynajmniej na 48 godzin przed licytacją przelewem bankowym na konto Kancelarii Notarialnej SCP Fabienne MAILLET et Michel SENLECQ.

   

  Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone tym oferentom w trzy dni robocze po zatwierdzeniu wyników przetargu, jego unieważnieniu lub odwołaniu.

   

  Przypomina się o konieczności posiadania przez każdego z oferentów dokumentów potwierdzających tożsamość, zaś w przypadku reprezentowania osoby trzeciej, dokumentów stwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby.

   

  W przypadku uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od uiszczenia całej ceny sprzedaży, wraz z kosztami procedury, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zachowania wpłaconego wadium, jak również do skorzystania z klauzuli unieważniającej sprzedaż.

   

  Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Kancelarią Notarialną prowadzącą sprzedaż. Zorganizowane zostaną również całodniowe dni otwarte, których terminy zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sprzedającego oraz Kancelarii Notarialnej.

   

  Nabywca pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości.

   

  Przy sprzedaży nieruchomości zastosowanie ma prawo francuskie.

   

  Z pełnym tekstem regulaminu, jak i z jego roboczym tłumaczeniem na język polski można zapoznać się na stronie internetowej Ambasady RP w Paryżu www.paryz.msz.gov.pl oraz w siedzibie Kancelarii Notarialnej prowadzącej sprzedaż:

   

  SCP Fabienne MAILLET et Michel SENLECQ

  13, parvis Saint Maurice

  59000 Lille, Francja

  www.maillet-senlecq-lille.notaires.fr

  Wyznaczony do kontaktów pracownik Kancelarii Notarialnej:

  Pan Simon VERBEKE

  Tel.: +33 320128389

  Fax: +33 320128384

  Adres poczty elektronicznej: simon.verbeke.59007@notaires.fr

   

  Załączniki:

   

  1. Regulamin sprzedaży – wersja francuska - kliknij

   

  2. Robocze tłumaczenie regulaminu na język polski - kliknij

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: