close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 26 listopada 2017

  W dniach 25-26 listopada 2017 r., w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu, odbył się Polonijny Kongres Macierzy Szkół Społecznych we Francji o tematyce „Współczesna emigracja polska. Fakty, potrzeby i wyzwania instytucji edukacyjnych na obczyźnie”. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 przedstawicieli świata edukacji i dydaktyki zarówno z Francji, Polski, jak i USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii.

  Ambasador RP we Francji pan Tomasz Młynarski uroczyście powitał przybyłych na konferencję senatorów Panią Małgorzatę Kopiczko i Pana Łukasza Mikołajczyka, dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Pana Adama Buławę, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Pana Dariusza Bonisławskiego, Prezes Macierzy Szkół Społecznych we Francji Panią Danutę Bukszyńską-Lemoyne oraz przybyłych prelegentów, pedagogów i rodziców.

   

  W słowie wstępnym Ambasador wyraził nadzieję, iż Kongres będzie okazją do wymiany i dyskusji, pozwoli nakreślić przyszłe priorytety działania oraz umocni pozycję Macierzy.  Ambasador nawiązał również do przyszłorocznych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zachęcił by rocznica ta stała się źródłem inspiracji pedagogicznej i okazją do nauki polskiej historii.

   

  Konsul Generalny pan Hubert Czerniuk przybliżył przebieg spotkania oraz asystował w przekazaniu odznaczeń medalami Komisji Edukacji Narodowej dla najbardziej zasłużonych pedagogów Macierzy. Odznaczenia w imieniu Pani Minister Anny Zalewskiej wręczył Ambasador RP we Francji, pan Tomasz Młynarski.

   

   

  Spotkanie było w istocie szerokimi warsztatami szkoleniowymi dla przedstawicieli obecnych szkół. Pierwszy panel tematyczny Kongresu, skierowany do nauczycieli i przedstawicieli szkół polonijnych, skupił się na prezentacji aktualnej sytuacji szkół i organizacji polonijnych we Francji i na świecie jak i ich organizacji. W drugim panelu tematycznym, skierowanym tym razem do rodziców, poruszone zostały kwestie dwujęzyczności i jej kultywowania u dzieci, pojęcie „nowej” emigracji, jej specyfika i wpływ na aktualne wymogi edukacyjne w dobie globalizacji.Trzeci panel tematyczny o charakterze metodologicznym, skierowany zarówno do rodziców jak i nauczycieli, podjął kwestie wspierania rozwoju dzieci dwujęzycznych za pomocą różnorodnych form i metod nauczania.

   

  Na zakończenie Kongresu odbyła się wspólna debata pozwalająca na wymianę poglądów i określenie głównych celów Macierzy tj. pielęgnowanie dwujęzyczności, zapewnienie dostępu do dwóch kultur i budowanie tożsamości narodowej oraz opracowanie strategii nawiązania dialogu z innymi Macierzami w Europie i na świecie. Dzięki Kongresowi, po raz pierwszy w historii na terenie Francji udało się zgromadzić przedstawicieli 11 szkół społecznych oraz największego SPK, a także tzw. Sekcji Polskich w szkołach międzynarodowych w celu zainicjowania ich wzajemnej komunikacji.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: