close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • Obywatel polski zamieszkały na stałe na terenie Francji i który zmarł we Francji, może być pochowany na terenie tego kraju.

   

  Formalności załatwia rodzina na merostwie miejsca zamieszkania danej osoby (mairie).

   

  W przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zmarłych na terenie Francji, które nie posiadają rodziny, może być wdrożona stosowna procedura, polegająca na pochowaniu danej osoby we Francji, na cmentarzu komunalnym właściwym dla miejsca zgonu. Grób jest indywidualny, z imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia i śmierci danej osoby. Koszty pogrzebu są  pokrywane przez francuskie władze miejskie. Ciało jest pochowane na okres 5 lat, bez możliwości przedłużenia. Po upływie 5 lat, w przypadku nie ekshumowania ciała i nie przeniesienia do Polski, grób jest likwidowany. Szczątki są kremowane i przenoszone do wydzielonego miejsca, zwanego „ogrodem pamięci” . 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: